Esame lankstūs savo klientams, todėl dirbame visoje Lietuvoje!

Plačiau...

Turite klausimų ?

Konsultacijos

Kaskart besikeičiantys įstatymai, verčiantys aukštyn kojom visą įmonės buhalterinės apskaitos sistemą, reikalauja nuolatinio žinių atnaujinimo ir naujo požiūrio į mokesčių planavimą. Siūlome Jums išsamias konsultacijas Jums rūpimais apskaitos ir mokesčių klausimais.

Mokesčių konsultacijos

 • mokesčių apskaičiavimo klausimais
 • mokesčių įstatymų, galiojančių Lietuvos Respublikoje, taikymo klausimais
 • mokesčių deklaracijų pildymo klausimais
 • mokesčių planavimo klausimais
 • nusiskundimų ir atsikirtimų, kilus ginčui su mokesčių administratoriumi, rašymo klausimais
 • atstovaujame Klientą mokestinio ginčo su mokesčių administratoriumi procese
 • rašome nusiskundimus ir atsikirtimus kilus Kliento ginčui su Valstybiniu mokesčių administratoriumi;
 • patariame kaip optimaliai planuoti mokesčius, nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

Apskaitos konsultacijos

 • Verslo apskaitos standartų taikymo klausimais
 • apskaitos vedimo klausimais
 • metinio finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo klausimais
 • apskaitos sistemų ir vidinės kontrolės kūrimo klausimais
 • apskaitos politikos rengimo klausimais
 • finansinių ataskaitų rinkinio sudarymo, įmonės pertvarkymo iš individualios įmonės į uždarąją akcinę bendrovę, klausimais.


Įmonių pertvarkymas, likvidavimas


Likviduojamoms įmonėms - rengiame dokumentus, reikalingus likvidavimo procedūroms atlikti, bei teikiame juos atitinkamoms instancijoms, atstovaujame Registrų centre, Valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) valdyboje, Mokesčių inspekcijoje, parengiame dokumentus archyvui, parengiame galutines finansines ataskaitas, suvedame likviduojamų įmonių buhalterinę apskaitą.

Pertvarkomoms įmonėms - Klientui nusprendus pradėti pertvarkymo procedūrą iš individualios įmonės į uždarąją akcinę bendrovę, iš įmonės pateiktų buhalterinių duomenų parengiame balansą pertvarkymo datai, paruošiame reikiamus sprendimus, paruošiame pertvarkymo sąlygas, parengiame įstatus, atstovaujame visose instancijose vykdant pertvarkymo procedūras.